Obecní knihovna Nyklovice


O knihovně

 

Historie knihovny

Dle zápisů v obecní kronice: V březnu 1925 darovalo ministerstvo školství a národní osvěty naší obci knihovnu o 100 svazcích v ceně 2920 Kč. Knihovna je věnována na oslavu 75. narozenin pana presidenta republiky a nese název: Masarykova obecní knihovna v Nyklovicích.

Po obdržení knihovny zaslalo obecní zastupitelství kabinetní kanceláři pana presidenta Masaryka děkovný přípis.

Rok 1940 byl po stránce kulturní památníkem v dějinách obce. V tomto roce byla totiž v hrubých rysech dokončena stavba nové školní budovy, která byla kolaudována 4. května. Stavbu školy (čp. 60) provedl p. Josef Veselský, stavitel v Jimramově. Tím obec splnila jí uložený úkol v dřívějších letech a postavila pro svoji mládež novou dílnu lidskosti. S vyučováním v této nové škole po slavnostním odevzdání svému účelu 16. května 1940 – bylo započato 15. září 1940, před čímž žáci se svým učitelem přestěhovali inventář ze staré do nové školy. Uprázdněním staré školní budovy získala obec obecní kancelář a místnost pro obecní knihovnu přepažením třídy, jakož i byt, který pronajala.

Obecní knihovna je i v současnosti umístěna v budově staré školy, která byla později přestavěna na kulturní dům.

Statistika (k 31.12.2018)

 • fond 1140 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          728             125
        dětská            252            
   35

 • výměnné soubory 1, 105 knih
 • registrovaných čtenářů 33 (162 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2017)

 • fond 1115 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          710             123
        dětská            247            
   35

 • výměnné soubory 1, 100 knih
 • registrovaných čtenářů 31 (162 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2016)

 • fond 1074 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          593             121
        dětská            196            
   34

 • výměnné soubory 0
 • registrovaných čtenářů 31 (162 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2015)

 • fond 944 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          593             121
        dětská            196            
   34

 • výměnné soubory 2, 210 knih; revize fondu
 • registrovaných čtenářů 30 (165 obyvatel obce)

 

Statistika (k 31.12.2014)

 • fond 920 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          581             120
        dětská            186            
   33

 • výměnné soubory 3, 266 knih
 • registrovaných čtenářů 29 (169 obyvatel obce)

 

 

Statistika (k 31.12.2013)

 • fond 915 k.j.:

                          beletrie        naučná
        dospělá          576             120
        dětská            186            
   33

 • výměnné soubory 1, 129 knih
 • registrovaných čtenářů 27 (170 obyvatel obce)
Kontakt: 566 574 051